За нас

Нашата цел е да се постигне реално cradle to cradle сгради. Природните ресурси са ограничени, и това е наша отговорност да ги използваме правилно. Ние сме се посветили да създадем решение за  екологична сграда , което е в състояние да се конкурира с конвенционалната строителната индустрия.

Ecococon открива уникален метод за производство на екологично чисти панели от слама, като се използва минимално количество дървен материал. П рез последните седем години панелите  постоянно се усъвършенстват и изпитват в суровия климат на Литва . Продуктите на Ecococon са  с изключително положително въздействие върху околната среда – и изискват много малко първична енергия за производството им. Спестява се изключително много енергия за отопление и охлаждане на сградите благодарение на изключителната изолация  по време на целия жизнен цикъл.

През 2013 Ecococon панелите бяха наградени с Националната техническа оценка, въз основа на европейските методи за изпитване, което позволява използването им в цяла Европа. Компанията планира да получи опция CE маркировка в обозримо бъдеще.

Сегашното производство е около 7000 кв.м.  (еквивалент на около 40 къщи).

Нека заедно направим мечтите на нашите клиенти да се сбъднат. Каним архитекти и строители да си сътрудничат с нас:

  • Архитекти: ние можем да ви предоставим пълен набор от информация и подкрепа по време на проектиране. ;
  • Строители – ние можем да ви предоставим технологията за изпълнение, за да се превърнете в лидер на екологичното строителството , създавайки нови ВЪЗМОЖНОСТИ и бизнес във вашия регион.