Въздухоплътност

Разработили сме система за постигане на въздухоплътност, каквато се изисква от стандарта на пасивните къщи, като облицоваме сградите отвън с паропропусклива въздухоплътна мембрана (Sd<0,2). Това доста улеснява поставянето на всички вътрешни инсталации. Мембраната следва да бъде покрита с дървесно-влакнеста плоча с дебелина от поне 60мм.

Изсмукването на топъл, влажен въздух навън през зимата може да произведе огромни количества вреден конденз в конструкцията. Въздухоплътната, но дифузна откъм изпарения мембрана (sd<0,2м) позволява лесното преминаване на парите, но блокира проблемния въздушен поток. Не само че ще намалите сметките си за електричество, но така предпазвате конструкцията си от дългосрочно увреждане.