Сглобяване

Сглобяването на панелите на обекта е бързо и точно. Осигуряваме номерирани части, чертежи, и обяснение на процедурата на сглобяване. За сглобяването са необходими само обикновени инструменти и стандартни винтове. Можете да го направите почти сами!

 Един екип от трима души може да сглоби около 100m2 стена на ден. Работата може да се свърши от всеки опитен дърводелец. Можем да Ви окажем помощ при изграждането на първите къщи.