Обща информация

Технологията на сламените панели на Ecococon е уникална, и няма друга подобна в света. Представлява носеща конструкция с двуслойна рамка и същевременно е основната изолация на сградата. Използва се минимално количество дървесина, за да се получи конструкция, която е икономична и без термомостове. Глинената мазилка може да се нанася директно върху вътрешната сламена повърхност.

Използва се само слама с влажност до 15% при производството на сламените панели. Поддържа се степен на сбитост от 100-120кг/м3 при пресоването на сламените панели, като се постига хомогенна разнопосочна сламена структура, което води до по-добро топлинно съпротивление на сламения панел. Излишната слама се отрязва много точно чрез специални механизми. Това се извършва толкова гладко,че ще употребите два пъти по-малко замазка за този вид панели в сравнение с други сламени сгради. Ecococon панелите могат да се измазват с местни глини или с нашите естествени глинени замазки на Ecococon.

Едно особено предимство на тези панели е скоростта на монтажа им на строителния обект. Според степента на подготовка около 100 м2 стенна площ може да бъде монтирана от четирима души в рамките на 1-2 дни. Поради специалния им дизайн, панелите могат да се съединяват без да се използват специални машини или инструменти, само лебедка. Панелите тежат между 20 и 200 кг и са достатъчно леки, за да се местят на ръка или с малки хаспели, без да са необходими мощни кранове и тежкотоварно оборудване. При съединяването на Ecococon панелите техните сламени повърхности се набутват и сливат в една маса и така може да се постигне конструкция без термомостове.

Ecococon панелите могат да се използват за изграждане на едноетажни или многоетажни къщи. Ecococon панелите съставляват носимоспособната конструкция на сградата. Тези панели отговарят на всички изисквания за съпротивление, сбиване, пожарна безопасност и издържливост. Винаги имаме в наличност от стандартните панели от 3×1,2×0,4 м. Специално изработените панели (трегери, первази на прозорци, колони, ъглови панели, триъгълни панели) се произвеждат индивидуално след получаването от Вас на Вашата конструкция/ проекта за къщата. Панелите се изработват и доставят след разработването на 3D панелен проект на конструкцията/къщата.

041