Енергийна ефективност

Нашите панели се нуждаят от много малко енергия за производство. И което е още по-важно, отличната U-стойност и енергозапазващите характеристики ще намалят енергията, потребявана за отопление и охлаждане през целия полезен живот на сградата. Спестеното от Вас също така ще намали емисиите, допринасящи за глобалното затопляне!

Топлинното съпротивление на сламените панели е 0,056 W/mK като се получава обща U-стойност от 0,107 W/m2K (R=9.3), включително 100мм дървесно-влакнеста плоча отвън. Термалната маса и бавното изместване на фазите осигуряват голям комфорт през лятото.