FAQ

Сламената къща устойчива ли е на огън?

За да гори огънят са необходими въздух и възпламеним материал. Вътре в сламените бали има само много малко количество въздух, тъй като сламата е силно пресована. Сламените стени на къщата обикновено са измазани и от двете страни. 1.0-1.5 см дебелият слой мазилка може да устои на огъня за половин час. Според изискванията на ЕС това е достатъчно за евакуиране на хората. При изпитванията на подобни конструкции е постигната устойчивост на огън от до 120 минути!

Download the PDF file .

Къщите, построени със слама, дълготрайни ли са?

Най-старата сламена къща, която в момента се използва, е построена през 1903 г. Тя е дом на вече трето поколение на едно и също семейство. Дългият живот на сламените сгради зависи до голяма степен на използването на суха слама, защита от влага по време на строителството, пресоването й и качеството на конструкцията. Една добре изградена сламена къща може да се използва десетилетия, или векове.

Are rodents dangerous to straw houses?

Straw houses are in construction all over world and the practice shows that rodents do not occupy straw houses. In case to avoid the danger of rodents, it is recommended to install a protective metal net  at the bottom of the wall ( about 50 cm from the substructure to the top)

Гризачите опасни ли са за сламените къщи?

Сламени къщи се строят по целия свят и практиката показва, че гризачите не се населват в сламени къщи. За да избегнете опасността от гризачи се препоръчва да монтирате защитна метална мрежа в долната част на стената (от около 50 см, започваща от долната основа и до горе)

Как се отразява влагата на сламата, и има ли мухъл или плесенни гъби?

Стените от сламени панели са „дишащи“, което означава: позволяват на влагата да излезе навън. В стремежа за засилване на този ефект външната стена на сградата следва да е влагопропусклива (специална замазка или вентилирана фасада), но за предпочитане е да е въздухоплътна, защото в противен случай въздушното течение може да предизвика конденз. Глинената замазка отвътре също отлично абсорбира влагата и регулира влажността на въздуха вътре в къщата. Сламените къщи не се повреждат дори от голямо влагосъдържание, като например в баните. От сламените панели може да се построи парна баня, тъй като температурата на вътрешната повърхност е толкова висока, че не се образува конденз. Поради високите температури вътре в помещенията и избегнатите термомостове, невъзможна е появата на мухъл  и плесенни гъби по стените.

Какво представлява топлосъпротивлението на сламената стена?

Стандартните проучвания в Австрия, Дания, САЩ, Германия и други държави определят съотношението λ (ламбда стойност) за пресованата слама в диапазона на 0,045-0,06 W/(mK), в зависимост от плътността и ориентацията на сламата. В Австрия се използва λ стойност от 0,050 W/(mK), в Германия λ стойността е 0,052 W/(mK). Те включват резерв за безопасност за естествените материали. За нашите изчисления използваме много безопасната стойност от 0,056W/(mK) за сламата. Получената U-стойност за сламена стена с дебелина 400мм ще е 0,14 W/(m2K), а равностойното съпротивление R= 7,1 m2K/W. В съчетание с дървесно влакнестата плоча отвън можем да постигнем изключително ниската U-стойност от 0,10 W/(m2K) (R=10 m2K/W) за цялата стенна конструкция с включена дървената конструкция.