Технология за монтаж

Едно от отличителните предимства на тези панели е скоростта с която се монтират на  строителната площадка. В зависимост от нивото на подготовка, стена с площ от 100 м2 площ  може да се инсталира от четирима души в рамките на 1-2 дни.

Благодарение на специалния дизайн, панелите могат да се свързват един с друг, без използването на специални машини или инструменти, само малък камион с кран за разтоварване или достигане на втория етаж. Панели не са твърде тежки (теглото е от 20 до 200 кг) и могат да бъдат преместени в окончателната позиция на ръка.

Конструкцията избягва образуването на топлинни мостове, защото, когато панелите са вече свързани, техните  ръбове са събрани заедно. По този начин е възможно да се постигне хомогенна структура.

Ecococon панелите могат да бъдат използвани за изграждане на къщи до три етажа. Тези панели отговарят на всички изисквания за термична устойчивост, структурна здравина  и дълготрайност.

 

Download the PDF file .