Характеристики

Сламените къщи имат известни предимства, които не присъстват в нито една друга строителна технология, като например екология, комфорт и здраве. Също така отговаря на всички изисквания за жилищно строителство.

 Многото изпитвания, проведени в други държави, са доказали, че техническите характеристики на висококачествените сламени продукти се равняват или са по-добри от всякакви конвенционални конструкции.