Цялост на конструкцията

Цялостта на конструкцията на панелите е постигната посредством интегрирана дървена конструкция и може лесно да бъде изчислена от Вашия инженер – конструктор. Пресованата, но гъвкава слама, може да поеме тежки натоварвания при екстремни условия, като например земетресения, без да загуби своята цялост.

Вградената дървена конструкция се използва за изчисление на необходимото натоварване, като носимоспособната слама осигурява допълнителна безопасност. Най-малко два, а обикновено три етажа, могат да бъдат изградени без никакви проблеми. Стойностите за изчисляване, необходими на  проектантите на конструкцията, се намират в техническата оценка.