Slámové panely

Slámový panel je produkt, který umožňuje využít maximum výhod slámy jako stavebního materiálu a redukuje její nevýhody. Technologie našich slámových panelů je celosvětově zcela unikátní. Naše domy postavené z těchto panelů vykazují všechny pozitivní vlastnosti klasických domů ze slámy. Navíc přinášejí velkou rychlost výstavby, jednoduchou a účinnou ochranu stavebního prostoru před deštěm a zajištění dokonalých tepelných izolačních vlastností ve všech částech domu.

Slaměná stébla se při lisování do panelu ukládají ve všesměrné orientaci a díky stálému tlaku se vytváří stejnoměrná struktura o objemové hmotnosti 100 kg/m3. Povrch panelu je ořezáván speciálními stroji. Díky tomu se dosahuje takové přesnosti, že můžete používat dvakrát tenší omítku, než je u slaměných povrchů obvyklé.

Určitou výhodou těchto panelů je rychlost instalace přímo na místě montáže. V případě dobré stavební připravenosti je možné smontovat přes 100 m2 za jediný den. Konstrukce panelu je vyvinuta pro jednoduchou ruční montáž – stačí aku šroubovák. Maximální hmotnost panelů je 200 kg, aby mohly být přenášeny ručně bez použití nákladných strojů. Využití těchto nových typů panelů řeší některé technické probémy, například eliminuje tepelné mosty a dosahuje vysoké vzduchotěsnosti obálky staveb.  

siaudu-skydai-kas-taisiaudu-skydai-montavimas