Stanovení součinitele vzduchové neprůzvučnosti

Download the PDF file .