Stanovení deformací smrštěním omítek

Download the PDF file .