Stanovení součinitele tepelné vodivosti lisované slámy

Download the PDF file .