Kokia šiaudinio namo sienos varža?

„Austrijoje, Danijoje, JAV, Vokietijoje kitose šalyse standartiniais metodais nustatyta, kad 70-150 kg/m3 tankio presuotų (mažų šiaudų ryšulių tankis – 70-100 kg/m3) šiaudų šilumos laidumo koeficientas λ yra 0,045-0,06 W/(m·K), kai jie sausi, ir 0,054-0,072 W/(m·K), kai jie eksploatacinio orasausio drėgnio. Tokiu būdu karkasinės sienos, kuri užpildyta presuotų šiaudų ryšuliais ir iš abiejų pusių padengta tinku Šilumos perdavimo koeficientas įvertinus šilumai laidesnio medinio karkaso įtaką būtų 0,13-0,14 W/(m2·K) (visuminė šiluminė varža Rt = 7,7-7,1 m2·K/W). Šie rezultatai rodo, kad sienos šilumos perdavimo koeficientas yra 43-54 % mažesnis už norminį, nustatytą gyvenamųjų namų sienoms UN = 0,2 W/(m2·K) (STR 2.05.01:2005).“

Citata iš LŽŪU mokslininkų doc.dr. Vinco Gurskio ir doc. dr. Jono Juodžio straipsnio „Presuotų šiaudų ryšulių tinkamumas pastatų statybai„.