Er et halmhus brannsikker?

For at en brann kan oppstå må brennbart materiale og oksygen være tilstede. Komprimert halm inneholder kun lite luft og da halmveggene vanligvis er pusset på begge sider, blir halmen vanskelig antennelig.
10-15 mm puss kan motstå brann i en halv time, hvilket oppfyller EU-kravene for evakuering.

Hva er et hus av halm?

Dette kan være en bolig, men også hvilken som helst annen bygning (garasje, verksted, studio, driftsbygning mm.), hvor ytterveggene er av halm.
I den klassiske byggeteknikk brukes små halmballer (37 x 47 x 9o cm), som stables tilsvarende murstein.
Først reises den bærende konstruksjonen og taket legges så bygningen blir vanntett, innen man begynner å stable halmballene; enten utenpå eller mellom de bærende stendere.
Halmballene har også vært brukt som isolering i gulv og tak.
Etter hvert som teknikken har utviklet seg er det også blitt brukt «big balls» (50 x 80 x 200 cm). Disse er imidlertid vanskeligere å håndtere pga størrelsen, men gir samtidig svært stabile vegger.
I dag har man i flere lander gjort forsøk med pre-fab. halmelementer, som gjør byggeprosessen mye enklere og med en kvalitet som ikke lar den konvensjonelle byggemetode noe etter. Halmelementene fra Ecococon f. eks. er både EU-sertifisert, innfrir norske byggetekniske krav og passivhus-standard.

Hvor holdbar er et hus av halm?

Det eldste kjente halmhus, som fortsatt er i bruk, ble bygget i 1903. Nå er det 3. generasjon av samme familie som eier det.
Alt avhenger av halmens kvalitet, kompresjon og byggeteknikken. En gammel huskeregel sier at et hus av halm trenger: «et par gode støvler og en bredbremmet hatt». Tar man denne enkle regel i akt, får man et hus som vil stå i generasjoner.

Hvor utsatt er et halmhus for angreb av smågnavere?

Halmvegger er, som yttervegger flest, attraktive for mange slags småkryp og insekter. Derfor sikres alle vegger i Norge nettopp mot denne trusselen. En halmvegg er ingen unntak og med en puss som slutter tett i alle overganger, er man godt sikret mot disse ubudne gjester.

Hvor utsatt er halmen for fukt, mugg og sopp?

En halmvegg er diffusjonsåpen (pustende) og lar såvel luft, som fukt passere rett igjennom, – hvis den da ikke blir hindret underveis. Derfor er valget av overflatebehandling svært viktig. Ettersom betongpuss er for tett, brukes kalk- eller leirpuss for å beskytte halmen. Især leirpuss er her velegnet pga dens fuktregulerende egenskaper og blir anbefalt innvendig for å forbedre inneklimaet. Tørr halm eller mineralsk puss blir ikke angrepet av hverken mugg eller sopp.

Hvor godt isolerer en halm vegg?

Flere land har testet halmens isoleringsverdi og kommet frem til at ved normal densitet på omkring 80-110 kg/m3 ligger lamdaverdien på 0,040-0,060 W/(mK), hvilket gir en U-verdi på o,11-o,14 W/(m2K) for en halmballevegg.
Dette tilsvarer ca 300 mm mineralull og ligger dermed godt innenfor dagens isolasjonskrav til yttervegger.