Halmelementenes egenskaper

Hus av halm har ikke bare mange fordele, som andre byggemetoder mangler, men de innfrir også alle byggetekniske forskrifter.