Ecococon panels

Przy odpowiednim przygotowania do robót cztery osoby mogą wybudować około 100 m2 powierzchni ściany w ciągu 1–2 dni.