O nas

Działalność „Ecococon”, UAB, polega na produkcji ekologicznych paneli słomianych stosowanych w budownictwie. Firma opracowała wyjątkowy sposób produkcji paneli słomianych. Drewniane rusztowanie panelu jest wypełniane bardzo mocno sprasowaną słomą, co nadaje panelowi słomianemu wyjątkowo korzystne właściwości, między innymi opór cieplny, izolacyjność akustyczną, odporność ogniową i inne.

Działalność firmy przyczynia się do ochrony środowiska – w produkcji paneli słomianych nie są stosowane surowce wyczerpywalne, lecz wtórny surowiec odnawialny – słoma. Słoma jest dostarczana do zakładu od miejscowych rolników, dlatego transport surowca ma również charakter ekologiczny. W procesie produkcji nie są stosowane wyczerpywalne zasoby energetyczne i naturalne – gaz, nafta lub woda. Wykorzystywana jest wyłącznie energia elektryczna. Firma zamierza również zbudować własną elektrownię wiatrową, aby w przyszłości uzyskiwać elektryczność ze źródeł odnawialnych.

Podsumowując działalność firmy należy wyszczególnić następujące innowacyjne aspekty produkcyjne: zasoby odnawialne stosowane w budownictwie; produkcja paneli oraz budynki z paneli słomianych są przyjazne dla środowiska; osiąganie nadzwyczaj dobrej charakterystyki technicznej budynków; domy „oddychające” zapewniają zdrowe środowisko dla życia.Spółka prowadzi certyfikowaną działalność produkcyjną. W 2013 r. uzyskała Krajową Aprobatę Techniczną dla produkcji własnej, w przyszłości zaś planowane jest znakowanie wyrobów znakiem CE.

Działalność firmy na Litwie, w regionie kowieńskim. Spółka została założona w 2008 r. Produkuje ona 5000 m2 paneli słomianych w ciągu roku (dla ok. 30 domów).